Studia II stopnia kończące się uzyskaniem tytułu magistra

Kierunek studiówSpecjalnośćRekrutacjaTryb studiów
Logopedia neurologopedia zamknięta dzienne
Pedagogika wczesna edukacja zamknięta dzienne
Pedagogika pedagogika medialna zamknięta dzienne
Pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią zamknieta zamknięta
Pedagogika wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zamknięta dzienne
Studia menadżersko-prawne menadżer usług publicznych zimowa od 7.01.2022 dzienne/zaoczne
Studia menadżersko-prawne menadżer analiz biznesowych zimowa od 7.01.2022 dzienne/zaoczne